Hässleholm

Hässleholm

Vänorter

Kollage från Slagelse
Kollage från Slagelse

Under hösten 2010 har  Föreningen Norden, Hässleholm,
fått en ny vänort i Danmark, Slagelse kommun.
Föreningen har även vänorter i dels Paimo, Finland och dels Sör-Fron i Norge.

Bilden nedan från Slagelse.

Kollage husen Korsör