Styrelse

 Rosen

Ordförande
Marianne Jonasson
073 95 59 793
Mejl: jomjon@telia.com

Sekreterare
Bo A. Wendt
Tel. 0451 15213
Mejl: bo.wendt@nordlund.lu.se

Kassör
Evy Pedersen
Tel: 070 77 33 526  
Mejl: pedersenevy@yahoo.se

Styrelseledamöter
Jan Seebass

Tel: 070 82 37 118
Mejl: seebass@home.se

Birgitta Lucchesi
073 20 75 547
Mejl: birgitta_ lucchesi@hotmail.com

Irving Norqvist
070-38 49 219

Mej: corvus44@gmail.com

Mathias Strandberg
070-92 48 918
Mejl: mathias.strandberg@sprakochfolkminnen.se

 

Bankgiro och organisationsnummer
Bankgiro: 717-9609
Organisationsnummer: 837000-7257